CHÍNH SÁCH PHÍ DỊCH VỤ TRÊN ỨNG DỤNG THANH TOÁN ZaloPay

STT DỊCH VỤ MỨC PHÍ LƯU Ý
A Nạp tiền/Thanh toán ZaloPay bằng các nguồn tiền
1 Thanh toán bằng số dư ví ZaloPay Miễn phí
2 Nạp tiền/Thanh toán bằng thẻ thanh toán nội địa/ tài khoản ngân hàng đã liên kết Miễn phí
3 Nạp tiền/Thanh toán bằng thẻ ghi nợ quốc tế đã liên kết
(i) Năm (05) giao dịch đầu tiên trong tháng Miễn phí Áp dụng từ ngày 08/03/2021
(ii) Giao dịch thứ sáu (06) trở đi trong tháng 2.000 VND + 2% tổng giá trị giao dịch
4 Thanh toán bằng thẻ tín dụng đã liên kết.
(i) Ba (03) giao dịch đầu tiên trong tháng Miễn phí Áp dụng từ ngày 01/04/2021
(ii) Giao dịch thứ tư (04) trở đi trong tháng 2.000 VND + 2% tổng giá trị giao dịch
B Rút tiền, Chuyển tiền
1 Rút tiền về thẻ thanh toán nội địa/ tài khoản ngân hàng/ thẻ ghi nợ quốc tế Áp dụng từ ngày 01/02/2021
(i) Ba (03) giao dịch đầu tiên trong tháng Miễn phí
(ii) Giao dịch thứ 04 trở đi trong tháng:
Giá trị giao dịch <=1.000.000 VNĐ 1.000 VNĐ/giao dịch
> 1.000.000 VNĐ 0.4% giá trị giao dịch
2 Chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản ZaloPay (Chuyển tiền)
(i) Ba (3) giao dịch đầu tiên trong tháng Miễn phí Áp dụng từ ngày 01/04/2021
(ii) Giao dịch thứ 4 đến giao dịch thứ 15 trong tháng 3.100 VNĐ + 0,5% tổng số tiền giao dịch
(iii) Giao dịch thứ 16 trở đi trong tháng 3.100 VNĐ + 0,65% tổng số tiền giao dịch
3 Chuyển tiền giữa các tài khoản ZaloPay Miễn phí

***Ghi chú:

 • Mức phí trên đã bao gồm VAT.
 • Đối với mục A3, A4, B1, B2 Biểu phí:
  • Số lần miễn phí tính trên số lần giao dịch thành công.
  • Trường hợp, giao dịch thứ x (x trong số lần giao dịch cuối cùng được miễn phí) đang chờ xử lý nhưng ở giao dịch thứ x+1, người dùng ví đã bị tính phí, sau đó giao dịch thứ x thất bại thì giao dịch thứ x+2 sẽ được miễn phí.
  • Ở những giao dịch có tính phí, nếu giao dịch bị thất bại thì người dùng sẽ được hoàn phí số tiền chuyển và phí tương ứng.
 • Phí dịch vụ Trung gian thanh toán khi khách hàng sử dụng nguồn tiền cụ thể để thanh toán hàng hóa, dịch vụ có thể được thay đổi áp dụng riêng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ, bên bán hàng theo công bố của ZION từng thời kỳ.
 • Đối với mục A3, A4 Biểu phí, mức phí này sẽ không áp dụng đối với dịch vụ thanh toán cho một số đối tác được ZION công bố và cập nhật theo từng thời kỳ trên website (tập tin đính kèm).
 • Biểu phí này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
Theo thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần ZION và Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán trong từng trường hợp cụ thể.